Privay (18-06-2018)

Privacy statement


EnduroWoningen
verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

" Voornaam of voorletter(s) en achternaam
" Bsn nummer
" E-mailadres
" Telefoonnummer
" Adres, postcode, plaats
" Gegevens kavel

Waarom we gegevens nodig hebben
EnduroWoningen verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
" Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
" Het aanvragen van verguningen, nutsaansluitingen etc.

Privacy

EnduroWoningen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
EnduroWoningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
EnduroWoningen verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

EnduroWoningen gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. EnduroWoningen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt EnduroWoningen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@endurowoningen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EnduroWoningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

EnduroWoningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw en onze eigendommen worden bewaakt middels een camera systeem. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard. Mocht u bezwaar hebben, meld u dit dan voor uw komst aan onderstaand emailadres. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@endurowoningen.nl
Terug naar Nieuwsoverzicht

© 2021 Enduro Woningen / Aannemersbedrijf Hollander BV. Alle rechten voorbehouden

sitemap | privacy & disclaimer | algemene voorwaarden | website : MartinMedia.nl

  • Enduro Woningen op Linkedin
  • Enduro Woningen op Twitter